วิธีติดตั้ง Apache (httpd) บน CentOS7

23/03/2015 10:42 PM คอมพิวเตอร์ 1,892 views

apache_httpd apache-http-server
 

Apache  Web Server (httpd) จะติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บไฟล์เว็บไซต์เพื่อให้เครื่องลูกข่าย (Client) เรียกใช้ผ่านweb Browser เช่น Google Chrome, Firefox, IE

ติดตั้ง httpd

ติดตั้ง Apache Web Server ตามคำสั่งด้านล่าง เจอคำสั่งด้านล่างก็ตอบ y
# yum install httpd

===============================================================================
Install  1 Package (+2 Dependent packages)
 
Total download size: 1.3 M
Installed size: 3.9 M
Is this ok [y/d/N]: y
..
..
..บลาๆๆ
..บลาๆๆ
...

Complete!

หลังจากติดตั้งเสร็จเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมทำงานได้ก็ตั้งค่าการเชื่อมต่อของ apache ตามคำสั่ง
จะได้ผลลัพท์ตามด้านล่าง

# systemctl enable httpd.service

ln -s '/usr/lib/systemd/system/httpd.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service'

เสร็จแล้วสั่งให้ Apache เริ่มทำงานตามคำสั่งจากนั้นลองทดสอบโดยเข้า browser เรียกดู Domain หรือ IP Address
ว่าข้อมูลว่าได้หรือไม่

# sudo systemctl start httpd.service

 

คำสั่งที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของ Apache (httpd) Web Server

สั่งให้ Apache Web Server ทำงาน
# systemctl start httpd.service

สั่งเชื่อมต่อการทำงานของ Apache Web Server
# systemctl enable httpd.service

สั่งหยุดการเชื่อมต่อของ Apache Web Server 
# systemctl disable httpd.service

สั่งให้ Apache Web Server หยุดทำงาน
# systemctl stop httpd.service

เช็คสถานะการทำงานของ Apache Web Server
# systemctl is-active httpd.service

 

เปลี่ยน Port ให้กับ Apache Web Server (httpd)

ปกติแล้ว Web Server ของ Apache จะถูกตั้งค่าไว้ที่ port 80 เมื่อเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องใส่เลข port ตามหลัง
แต่บางครั้งอยากลงเปลี่ยน port เป็นเลขอื่นหรือ port 80 ถูกไปแล้ว

ไฟล์สำหรับเชตค่า port ของ httpd จะอยู่ที่  etc/httpd/conf/httpd.conf
เราสามารถแก้ไขไฟล์ผ่าน command line หรือผ่านเปิดผ่าน FTP ก็ได้

# nano /etc/httpd/conf/httpd/conf

หาบรรทัดที่มีคำว่า Listen แก้เลขข้างหลังเป็น port ตามที่ต้องการได้เลย
จากนั้น stop และ start Apache ใหม่อีกครั้งก็เรียบร้อยครับ

# systemctl start httpd.service
# systemctl stop httpd.service

อย่าลืมนะครับว่าเราเปลี่ยน port แล้วเข้า browser ครั้งหน้าต้องใส่เลข port ด้วย
เช่น http://<hostname>:8088 ไม่งั้นจะไม่แสดงผลในหน้าเว็บครับ

httpd

 เสร็จแล้วครับติดตั้ง Apache Web Server ครั้งหน้าจะติดตั้ง Database แล้วนะครับ

, , , ,