เย้ เย้ ปิดเทอมแล้ว

07/10/2011 12:14 AM บันทึกทั่วไป 1,625 views

                 ตอนนี้ปิดเทอมหนึ่งของปีสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การสอบที่แสนเหนื่อยล้าก็ได้ผ่านไปแล้ว คิดว่าเต็มที่สุดๆหละ ถึงเวลาปิดเทอมพักผ่อน แต่ไม่สบายอย่างนั่นนะสิครับมี Mini Project อีกสองวิชาต้องทำแล้วก็มีงานย่อยๆอีกหลายงานที่ต้องส่ง ปลีกตัวไปไหนหลายๆวันไม่ได้เลย อยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับ ต้องอยู่ทำงานกลุ่มที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมันก็มีวันว่างๆหลายวันอยู่เหมือนกันเลยถือโอกาสนี้ไปช่วยทำงานที่สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยครับ

5 กันยายน 2554
–  พี่ที่สำนักงานให้เก็บเอกสารที่นักวิชาการส่งกลับมาแยกเป็นสาขาวิชา
–  พี่เค้าสอนให้ดูเกณฑ์การประเมินที่นักวิจัยส่งมาให้ว่าเป็นยังไงแล้วให้เรารวมคะแนนตามแบบประเมิน
–  ติดตั้งเครื่องปริ้นให้เจ้าหน้าที่

6-7  กันยายน 2554
–  วันนี้ตอนเช้านั่งทำงานแบบไม่มีอารมณ์ เหมือนไร้วิญญาณ  ฮ่าๆ
–  รวมคะแนนที่นักวิจัยส่งกลับมาต่อ แล้วพิมพ์ลงตารางเก็บไว้
–  พิมพ์ proposal ที่จะส่งให้นักวิจัยอ่านในงานศิลปากรวิจัยครั้งที่ 5
–  จัดทำใบเสร็จรับเงินให้นักวิจัยที่อ่านงานวิจัย ทำซองที่อยู่ จัดทำบทคัดย่อ
สรุปเอกสารแยกตามที่อยู่ของอาจารย์ที่จะส่งให้

10 กันยายน 2554
–  เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก

11-12  กันยายน 2554
–  คัดเอกสารบทคัดย่อจากงานวิจัยที่อาจารย์ส่งเข้ามาเพื่อขอรับทุน
–  พิมพ์ในสำคัญรับเงินให้อาจารย์ที่อ่านงานวิจัย
–  จัดทำแบบประเมินผลงาวิจัยที่อาจารย์แต่ละทานได้อ่าน
–  รับโทรศัพท์ในสำนักงาน เพราะพี่ๆเข้าประชุม

13-14  กันยายน 2554
–  ลงฟอนต์ใหม่ห้เครื่องของพี่เจ้าหน้าที่
–  พิมพ์หนังสือขอบคุณส่งออก
–  เรียงเอกสารแบบประเมิน
–  อัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัส

17  กันยายน 2554
–  แพ็กเอกสารส่งออก
–  ขนของหนีน้ำท่วม
–  เปลี่ยนหมึกเครื่องพิมพ์
–  ทำงานกลุ่มวิชา Data Com

18-19  กันยายน 2554
–  ขนเอกสารเก่าๆเอกมาเรียง
–  ย้ายวารสารของสถาบันไปไว้ชั้นสอง
–  แยกเอกสารที่นักวิจัยประเมิน
–  ทำหนังสือขอบคุณ

24-26  กันยายน 2554
–  รื้อเอกสารเก่าของสถาบันฯออกไปขาย
–  หากล่องกระดาษเก่าเก็บใบคะแนน
–  ขอกล่องกระดาษกลับมาใช้ที่ห้อง
–  เบิกเงินค่าทำงานของเดือนนี้
–  เอาใบคิดคะแนนมาทำที่ห้องให้เสร็จ

28  กันยายน-3 พฤศจิกายน 2554
–  เก็บของเดินทางกลับเชียงราย
–  ออเดินทางวันที่ 28 เวลา 10 โมงเช้าถึงตีสอง วันที่ 29
–  อยู่บ้านเก็บของ ช่วยงานพ่อแม่
–  อากาศที่เชียงรายหนาวมาก
–  อยากไปเที่ยวหาเพื่อน แต่เพื่อนเปิดเรียนหมดหละ เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย
–  กลับหอวันที่ 3 ตอนตีหนึ่งถึงบ่ายสี่โฒงเย็น

อัพเดทเรื่อยๆนะครับ


, , , ,