Tag: ทับแก้ว

วิชาเลือกเสรี เรียนดีๆ ก็จะได้ A

04/09/2011 13,296 views

วิชาเลือกเสรี (หรือที่เด็กทับแก้วมักเรียกกันว่า ตัวช่วย) นั้นเป็นวิชาที่ทุกคณะทุกสาขาต้องได้เรียน อย่างน้อยก็ 6 หน่วยกิต แต่เราจะเรียนวิชาอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ว่าชอบในด้านไหน วิชาที่เปิดสอนก็จะเป็นแนวศิลปะซะส่วนมากเพราะแนววิทยาศาสตร์จะเรียนค่อนข้างยากอยู่แล้ว