Tag: วิชาเลือก

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555

04/10/2012 1,424 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555          ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ในเทอมที่ผ่านมามีวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนอยู่หลายวิชาเหมือนกัน เทอมนี้ก็มีรายวิชาใหม่เปิดสอนซึ่งต้องลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนดของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าไปดูในเฟสบุ๊คแล้วรู้สึกว่างง คอมเม้นก็เยอะวุ่นวาย พอนานไปก็โดนเหยียบให้ไปอยู่ล่างๆ ขุดหาไม่เจอ เลยเอามาเขียนเก็บไว้พร้อมทั้งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาคร่าวๆ ให้เพื่อนได้ลองอ่าน ลองมาดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้อาจจะช่วยตัดสินใจได้

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

30/04/2012 1,693 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2555          ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปี 2554 กว่าจะเรียนจบได้ก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอมช้าไปหนึ่งเดือนและอาจารย์ก็ติดธุระทำให้หยุดเรียนบ่อย การสอบจึงเลื่อนไปด้วย

ฟังบรรยายโครงการดีๆจากภาควิชา

12/10/2011 2,295 views

               วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการดีๆสองโครงการที่ทางภาควิชาจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังบรรยาย คือโครงการแนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกสำหรับหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และโครงการชี้แจงขั้นตอนการทำวิจัยในรูปแบบใหม่  โดยจุดประสงค์หลักของโครงการแรกคือต้องการให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลสารสนเทศสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกที่ตัวเองถนัดและสนใจ โครงการสองมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายรายวิชาวิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ทางอาจารย์ได้ปรับปรุงเพื่อวัดผลนักศึกษาว่ามีประสิทธิภาพที่จะทำโครงงานวิจัยในปี 4 หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิชาเลือกเสรี เรียนดีๆ ก็จะได้ A

04/09/2011 13,123 views

วิชาเลือกเสรี (หรือที่เด็กทับแก้วมักเรียกกันว่า ตัวช่วย) นั้นเป็นวิชาที่ทุกคณะทุกสาขาต้องได้เรียน อย่างน้อยก็ 6 หน่วยกิต แต่เราจะเรียนวิชาอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ว่าชอบในด้านไหน วิชาที่เปิดสอนก็จะเป็นแนวศิลปะซะส่วนมากเพราะแนววิทยาศาสตร์จะเรียนค่อนข้างยากอยู่แล้ว