Tag: อนาคต

เราไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเอง

04/06/2015 2,607 views

มีโอกาสได้ยินบทสนระหว่างกลุ่มคนทำงาน หลายครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมือนหลายคนจะเข้าใจผิดกับความหมายว่า “การพัฒนาตัวเองเป็นการเปลียนงานใหม่ หาสิ่งใหม่แล้วเลิกทำสิ่งที่เคยทำไป”