Tag: Modelling Concept

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ OMNeT++

25/06/2014 1,784 views

  หลังจากที่ได้ติดตั้งโปรแกรม OMNeT++ ไปแล้วผมก็ได้ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม อยากจะบอกว่าหาภาษาไทยอ่านไม่ได้เลย (อาจจะมีแต่หาไม่เจอ) เพราะเป็นโปรแกรมเฉพาะด้าน ส่วนมากจะใช้ในการทำงานวิจัยมากกว่า ในเว็บ omnetpp.org ก็มีคู่มือให้ศึกษาเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย ไหนๆก็ต้องอ่านอยู่แล้วเพราะต้องทำโครงงาน