517322-Lab: 3.1 ติดตั้ง Java JDK, Java Applet

19/01/2013 2:36 PM Study 1,321 views

 

Lab วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการเขียน Client/Server Pgogramming โดยใช้ Java ครับ ผมขอไม่อธิบายละเอียดเกี่ยวทฤษฏีแต่แค่จะบอกว่าแต่ละขั้นตอนนั้นทำอะไรบาง แบบคร่าวๆ ครับ หากอยากทราบรายละเอียดที่ลึกซึ่งให้อ่านตรงส่วนของบรรยายได้ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ติดตั้ง JDK และ Java Applet
  2. Java Servlet และ JSP  

ติดตั้ง JDK

$ sudo apt-get install default-jdk
$ sudo apt-get install icedtea-7-plugin
$ sudo reboot
# ขั้นตอนนี้เป็นการติดตั้ง Java-JDK ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษา Java (Tools)  และติดตั้ง JVM เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถ  compile และ run java ได้  

Java Applet

$ cd /var/www
$ sudo mkdir applet
$ cd applet
# หลังจาก ติดตั้ง Java JDK แล้ว เราก็จะมาสร้าง Folder สำหรับเก็บไฟล์ที่เขียนโดยใช้ java applet และลองทำตัวอย่างกันครับ

Example (1) Source code ดังรูป

ตัวอย่างนี้จะเป็นการวาดกรอบสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เรากำหนด ใส่สีให้พื้นหลังและพิมพ์ข้อความที่เราต้องการออกมาตามตำแหน่งที่ระบุไว้

su-html

$ sudo nano silpakorn.java
$ sudo javac silpakorn.java
# compile silpakorn.java เป็น silpakorn.class เพื่อให้ไฟล์ su.html และไฟล์อื่นเรียกใช้ได้
$ sudo nano su.html

เข้า browser url:localhost/applet/su.html หรือ พิมพ์คำสั่งใน terminal  $ appletviewer su.html
ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูปครับ ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างหรือแปลกใหม่สามารถแก้ไขได้ตรง silpakorn.java ครับ

applet-su

 

Example (2) Source code ดังรูป

ตัวอย่างนี้จะเป็นการวาดเส้นตรงโดยกำหนดตำแแหน่งที่วา จำนวนเส้นที่ต้องการและสีของเส้น

DrawingLines-java

ส่วน draw.html สามารถ copy su.html ได้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น draw.html, ส่วน code เปลี่ยนเป็น DrawingLines.class, ส่วน archive เปลี่ยนเป็น DrawingLines.class อ้ออ อย่าลืม compile DrawingLines.java เป็น DrawingLines.class ก่อนนะครับ ตามคำสั่งด้านล่าง

$ sudo nano DrawingLines.java
$ sudo javac DrawingLines.java
# compile silpakorn.java เป็น silpakorn.class เพื่อให้ draw.html หรือไฟล์อื่นเรียกใช้
$ sudo nano draw.html

เข้า browser url:localhost/applet/draw.html หรือ พิมพ์คำสั่งใน terminal  $ appletviewer draw.html
ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูป ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างหรือแปลกใหม่สามารถแก้ไขได้ตรง DrawingLines.java ครับ

applet-draw

 

Example (3) Source code ดังรูป

ตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้างกระดานให้ลองเขียนข้อความเล่นๆโดยสามารถกำหนดสีที่ใช้วาด ขนาดของเส้นหรือพื้นหลังได้

Brush-java1Brush-java2

ส่วน brush.html สามารถ copy su.html ได้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น brush.html, ส่วน code เปลี่ยนเป็น Bruch.class, ส่วน archive เปลี่ยนเป็น Bruch.class  อ้อ อย่าลืม compile  Bruch.java เป็น  Bruch.class ก่อนนะครับ ตามคำสั่งด้านล่าง

$ sudo nano Brush.java
$ sudo javac Brush.java
# compile silpakorn.java เป็น silpakorn.class เพื่อให้ bruh.htmlหรือไฟล์อื่นเรียกใช้
$ sudo nano brush.html

เข้า browser url:localhost/applet/brush.html หรือ พิมพ์คำสั่งใน terminal  $ appletviewer brush.html
ผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างหรือแปลกใหม่สามารถแก้ไขได้ตรง Brush.java ครับ

applet-brush

ขอบคุณเนื้อหา 
: slide วิชา Internet Programming

 

, , , , , , ,