517322-Lecture: CMS Web Service

20/02/2013 10:51 PM Study 1,348 views

CMS
Web Service Web2.0 &3.0

CMS

 • CMS มาจากคำว่า Content Management System เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการแยกการจัดการส่วนเนื้อหา (Content) และส่วนออกแบบ (Design) ออกจากการ โดยมี admin เป็นผู้ควบคุมและจัดการข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขบความหรือแก้ไขส่วนแสดงผลของเว็บไซต์
 • คุณสมบัติของ CMS
  • มี Interface ที่ใช้งานง่าย
  • ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหา
  • เหมาะสำหรับการสำ SEO
  • รองรับการขยายตัวของเว็บไซต์ในอนาคต
  • สนับสนุนการทำงานหลายภาษา
 • ตัวอย่างของเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับใช้ทำ CMS
  • WordPress
  • Joomla
  • Drupal
  • TYPO3

cms

Web Service

What are Web Services?
      Web service เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่อ้างอิงด้วย URI และอธิบาย document ซึ่งเป็น XML  document มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองกับฟังก์ชั่นที่มันให้เราใช้งาน มีหลายๆ โมดูลมาผสมกันผ่านทางเน็ตเวิร์กเพื่อทำงาน, แก้ไขปัญหา, ทำ transaction ได้ โดยทำในนามของ user หรือ application

Web Service ประกอวยด้วย 3 ส่วนคือ 

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)
  เป็น service ในรูปแบบการออกแบบโมเดลสื่อสารเป็นโปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับชั้น Application Layer โดยอาศัยอินเตอร์โปรโตคอล HTTP, SMTP อ่านเพิ่มเติม
 • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
  เป็น Directory  ที่จัดเก็บหรือลงทะเบียนเว็บเซอร์วิส โดยจะเก็บข้อมูลของบริการที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ร้องขอบริการเข้ามาค้นหาบริการหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ต้องการ อ่านเพิ่มเติม
 • WDSL (Web Service Description Language)
  เป็นภาษาที่อธิบาย web service ทำให้ผู้เรียกใช้ web service หรือโปรแกรมที่เรียกใช้ ทราบว่ามี operation อะไรให้บริการและแต่ละ operation จะต้องส่งข้อมูลอะไรและได้รับข้อมูลใดกลับมาตลอดจนโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อ web service อ่านเพิ่มเติม

Web Service vs Web Application

 • Web Service
  • การติดต่อระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรม (Program-Program)
  • ภาษาที่ใช้คือ XML
  • โปรโตคอลที่ใช้คือ SOAP และ HTTP
  • เรียกดูบริการที่มีผ่าน UDDI
 • Web Application
  • การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม (Human-Program)
  • ภาษาที่ใช้คือ HTML
  • โปรโตคอลที่ใช้ HTTP
  • เรียกดูบริการที่มีผ่าน Search Engine

REST

 • RERT (REpresentational State Transfer)
 • เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ทำงานแบบกระจายที่มองว่าข้อมูลต่างๆเป็น Resource ซึ่งสามารถเรียกใช้ผ่านโปรโตคอล HTTP และข้อมูลที่ส่งกลับมาให้ผู้ใช้เป็นข้อมูลแบบ XML ใดๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เลือกใช้ REST web service เพียงแค่ทราบ URL และการส่งข้อมูล XML ก็สามารถดึงข้อมูลที่ตนเองต้องการได้

REST vs. SOAP

REST

 • ข้อดี
  • สร้างง่าย เหมาะกับผู้เริ่มใช้งานใหม่
 • ข้อเสีย
  • ใช้ได้เฉพาะโปรโตคอล HTTP เท่านั้น
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่เป็นที่ยอมรับ (ไม่ได้เข้ารหัส)

SOAP

 • ข้อดี
  • มีโปรโตคอลที่รองรับหลากหลาย เช่น HTTP, FTP, SMTP
  • มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • ข้อเสีย
  • ใช้งานยาก

RSS

 • RSS มาจากคำว่า Really Simple Syndication
 • เป็นบริการที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตจัดทำข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบ XML เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโดยส่งข่าวสาร ข้อมูลใหม่ให้ตลอดเวลาเมื่อมีการอัพเดท โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา

WEB 2.0 & 3.0

 • Web 1.0 เรียกว่า “Info Centric Web”
  • เป็นเว็บไซต์เวอร์ชั่นแรกๆ ทำงานแบบ static คือแสดงข้อมูลอย่างเดียวไม่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้
 • Web 2.0 เรียกว่า “People Centric Web”
  • การทำงานแบบสองทางระหว่างผู้นำเสนอและคนที่เข้าไปดู สามารถโต้ตอบกันได้
  • เป็นเว็บไซต์แบบ dynamic
 • Web 3.0 เรียกว่า “Machine Centric Web”
  • เทคโนโลยีเว็บและบริการที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆใหกับผู้ที่เข้ามาชม
  • นำเทคโนโลยีและแนวคิดที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันทำให้คนหาข้อมูลง่ายขึ้น
  • ผู้ใช้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่น การตอบคอมเม้น การโพสรูปภาพหรือข้อความ
  • ตัวอย่างของ Web 3.0 เช่น
   • การทำ AI มาช่วยในการสร้าง tag เพิ่มจากเจ้าของบทความทำให้สามารถค้นหาข้อมูลตรงกับที่ต้องการมากขึ้น
   • การนำเสอข้อมูลแบบวิดิโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   • สามารรับชมข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบ 3D
   • มีการเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น
 • ถ้าจะถามว่าว่าเว็บไซต์ที่เราใช้งานอยู่ในช่วงไหนระหว่าง web 1.0, 2.0 หรือ 3.0 ก็คงตอบไม่ได้แบบตายตัวเพราะยังมีการใช้งานผสมกันอยู่ทั้ง 3 แบบ สำหรับ web 1.0 อาจจะได้รับความนิยมน้อยลง แต่ถ้าในช่วงนี้เว็บไซต์ที่ใช้อาจอยู่ระหว่างการพัฒนาจากเว็บ web 2.0 ไปยัง 3.0

blog1

ขอบคุณเนื้อหาจาก

 • Slide วิชา Internet Programming
 • http://web.ofebia.com/contents/view/39.htm
 • http://rattanasak.jigsawoffice.com/content/content.php?mid=2862&did=340&tid=4

 

, , , , , , , , , ,