Category: Study

520442-SOA: SOA Development

26/02/2013 1,486 views

SOA Development Loose Coupling : การมีโครงสร้างแบบหลวมๆ หมายถึง บริการที่ต้องการจับคู่กันไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกันหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เหมือนบริการที่จะไปจับคู่ด้วย การมีโครงสร้างแบบ Loose Coupling ทำให้สามารถแก้ไขคลาสใดคลาสหนึ่งโดยไม่ต้องแก้ไขคลาสอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรแกรมยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิม ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือรองรับการขยายตัวของโปรแกรม

520442-SOA: Cloud & SOA

25/02/2013 1,543 views

Cloud & SOA Cloud Computing คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ มีการรวมกลุ่มคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้าด้วยกัน โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติม

520442-SOA: .NET Basic&WS

25/02/2013 1,323 views

.NET Basic & Web Service .NET เป็น Framework การพัฒนาโปรแกรมรูปแบบใหม่ของ Microsoft มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการทำงานบน platform ที่ต่างกันและสามารถพัฒนาโปรแกรมในภาษาที่ต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมของ Microsoft และทำงานร่วมกับระบบปฏบัติการ Windows ทำให้พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว

517322-Lab: 6. Facebook API

22/02/2013 1,191 views

Facebook API วันนี้อาจารย์ให้ลองสร้างหน้าเพจของตัวเองแล้วนำปุ่ม Like กับกล่อง Comment มาใส่ จากนั้นเมื่อกด Like จะแจ้งเตือนไปหน้า Wall ของเราหรือสามารถแสดงความคิดเห็นได้

517322-Lab: 5. Ajax

22/02/2013 1,629 views

Ajax หลังจากที่ได้เรียนการสร้างฐานข้อมูล การ insert, update, delete แล้ว คราวนี้อาจารย์ก็สอนเรื่อง Ajax และให้ใช้ Ajax มาช่วยในการทำงาน โดยให้ดึงข้อมูลจาก Database มาแสดง

517322-Lecture: JavaScript

21/02/2013 1,178 views

  JavaScript Client-side Programming ฝังโปรแกรมไว้ในโค๊ด HTML ของเว็บเพจ กับแท็กที่ระบุส่วนประกอบของโปรแกรมคือ <script type=”text/javascript”>…</script> browser จะประมวลผลโปรแกรมเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บ

517322-Lecture: AJAX

20/02/2013 1,481 views

AJAX AJAX มาจากคำว่า “Asynchronous Javascript and XML” AJAX ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่เพียงแต่นำ Javascript กับ XML มารวมกันและพัฒนาใช้งานได้ดีขึ้น เราอาจรู้จัก AJAX ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีชื่อว่า XMLHTTP

517322-Lecture: CMS Web Service

20/02/2013 1,349 views

CMS Web Service Web2.0 &3.0 CMS CMS มาจากคำว่า Content Management System เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการแยกการจัดการส่วนเนื้อหา (Content) และส่วนออกแบบ (Design) ออกจากการ โดยมี admin เป็นผู้ควบคุมและจัดการข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขบความหรือแก้ไขส่วนแสดงผลของเว็บไซต์

517344-Computer Security-Hash Function

11/02/2013 1,910 views

  Hash Function Encryption Hash Function การเข้ารหัสเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหา การเข้ารหัสข้อมูลบางอย่างเพื่อป้องกันให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิดูข้อมูลเว้นแต่การได้รับอนุญาต บางครั้งความสมบูรณ์ถูกต้อง (Integrity) มีความสำคัญมากกว่าการรักษาความปลอดภัย (secrecy) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลอาจทำให้ข้อมูลขาดคุณสมบัติ Integrity

517344-Computer Security,MAC & Digital signature

10/02/2013 2,750 views

Message Authentication Codes : MAC & Digital signature Message Authentication Codes : MAC Message Authentication Code (MAC) หรือเรียกว่า hash function หมายถึงการเช็คความถูกต้องของข้อมูล (check sum) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปว่าเหมือนกันหรือไม่โดยขึ้นอยู่กับ secret key เป็นหลัก MAC เป็น one way function หรือการเข้ารหัสทางเดียวที่ไม่สามารถแปลงข้อมูลกลับได้ Algorithm ในการเขารหัสได้แก่ Data Encryption Standard (DES) ,Hashing Function, MD5, SHA-1 Hashing ทำงานได้เร็ววกว่า Encryption ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย Hashed Message Authentication Code (HMAC) เป็นค่าที่เกิดจากฟังก์ชั่นแฮช มีการนำ HMAC ไปใช้ในโปรโตคอล […]

517322-Lab: 4.2 Database Connect,insert,update,delete

05/02/2013 1,315 views

  Example Example 1: สร้าง Table แก้คำสั่ง บรรทัดที่ 2 “tem$  มีตัวอักษรขาดไปให้เปลี่ยนเป็น “temp”;

517322-Lab: 4.1 ติดตั้ง MySQL, phpMyAdmin

05/02/2013 1,311 views

  ติดตั้ง MySQL Server $ sudo apt-get install mysql-server # คำสั่งนี้จะใช้ติดตั้งฐานข้อมูลโดยเลือกใช้ mysql ขั้นตอนนี้ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย ในระหว่างการติดตั้งระบบจะให้ใส่รหัสผ่านด้วย ให้จำรหัสนี้ไว้นะครับ เมื่อมันเตือน Do you want to continue [Y/n]? ตอบ Y

517322-Lab: 3.3 JavaServer Page (JSP)

30/01/2013 1,246 views

JavaServer Page การเขียน JavaServer Page หรือ JSP คล้ายกับการเขียน Java Servlet หลังจากติดตั้ง apache tomcat7 แล้วก็มาลองเขียนกันเลย แต่อย่าลืมเก็บไฟล์ไว้ให้ถูกที่นะครับ เดี่ยวเวลาเรียกมาแสดงมันจะหาไม่เจอ

517322-Lecture: Session & Cookie

30/01/2013 1,698 views

Maintaining State in PHP (Cookies & Srssion) Stateless & Stateful client จะติดต่อกับ server ก่อนเสมอเพื่อเรียกดูหน้าหรือร้องขอหน้าเว็บหลังจาก server ส่งไปยัง client แล้วจะปิดการเชื่อต่อทันที Stateless ไม่มีการจำสถานะก่อนหน้าว่าคืออะไร รับส่งมาจากไหน ไม่มีการเก็บเซสซั่น ถ้ามีการร้องขอซ้ำจะถูกส่งไปยังปลายทางทุกครั้ง เพราะ Stateless ไม่มีการจำว่าเคยส่งไปหรือยัง Stateful จะมีการจำการร้องขอของ client และจดจำสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้และจะไม่ส่งการร้องขอซ้ำที่มาจากเซสชั่นที่เดิม

517322-Lecture: Client/Server Side Programming with Java

20/01/2013 1,473 views

  Client/Server Side Programming with Java Java คุณลักษณะของภาษา java เป็นภาษาแบบ oop ที่เขียนง่ายและคุ้นเคยเหมือนกับภาษา c++ คงทนถาวรและมีความปลอดภัยมี security ทั้ง low level และ high level ไม่ยึดติดกับสถาปัตยกรรมและสามารถทำงานบนเครื่องไหนก็ได้

517322-Lab: 3.2 Java Servlet

19/01/2013 1,134 views

  Java Servlet $ sudo apt-get install tomcat7 $ sudo apt-get install tomcat7-admin $ ls /usr/share/tomcat7/lib/servlet-api.jar # หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะดูว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่โดยพิมพ์คำสั่งเพื่อเรียกดู Directory จะแสดงผลดังนี้ /usr/share/tomcat7/lib/servlet-api.jar $ sudo mkdir Servlet $ cd Servlet 

517322-Lab: 3.1 ติดตั้ง Java JDK, Java Applet

19/01/2013 1,282 views

  Lab วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการเขียน Client/Server Pgogramming โดยใช้ Java ครับ ผมขอไม่อธิบายละเอียดเกี่ยวทฤษฏีแต่แค่จะบอกว่าแต่ละขั้นตอนนั้นทำอะไรบาง แบบคร่าวๆ ครับ หากอยากทราบรายละเอียดที่ลึกซึ่งให้อ่านตรงส่วนของบรรยายได้ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

517322-Lecture: Dynamic HTML

12/01/2013 1,247 views

  Dynamic HTML DHTML หรือ Dynamic HTML ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมแต่เป็นการนำ JavaScript, VBScript, CSS หรือ DOM มาใช่เพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ โดยรวมเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างและแสดงผลเว็บไซต์ไว้ด้วยกันเช่น Markup Language(HTML), Client-Side Script Language(JavaScript), Presentation Language(CSS) และ DOM

517322-Lab: 1.ติดตั้ง Ubuntu-Server, Ubuntu-Desktop,Web Server

07/01/2013 1,568 views

  ติดตั้ง Ubuntu-Server เนื่องจากวิธีติดตั้ง Ubuntu-Desktop มีเว็บอื่นเขียนไว้แล้วและเป็นขั้นตอนที่เข้าใจและทำตามได้ง่ายจึงไม่ขออธิบายอีก สามารถทำตามนี้ได้เลยครับ คลิ๊กที่นี้