วิธีติดตั้ง Java8 JDK บน CentOS7

17/03/2015 4:59 PM คอมพิวเตอร์ 1,520 views

Java8 Java
จากที่ได้ศึกษาวิธีการติดตั้ง Java บน CentOS ไม่ค่อยมีวิธีสอนภาษาไทยเลยหรือถ้ามีก็เป็นเวอร์ชั่นเก่า
ผมเลยได้ศึกษาจากคู่มือภาษาอังกฤษแล้วมาเขียนในแบบของตัวเองเผื่อว่าวันหลังต้องใช้ก็จะได้กลับมาอ่านอีก

Step 1 :  เช็ค Java รุ่นปัจจุบันที่ติดตั้ง
# java -version

ถ้าในเครื่องติดตั้ง Java และจะแสดงข้อความตามด้านล่าง
java version “1.7.0_35”

 

Step 2 :  ดาวน์โหลด Java8 SDK

เลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ ผมเลือกไว้ที่ /opt และใช้คำสั่ง wget โหลดไฟล์โดยสามารถเปลี่ยนเป็น java เวอร์ชั่นล่าสุดโดยดูจากเว็บ Oracle Java 8 JDK แล้วใส่แทนในตำแหน่งสีเขียว

# cd /opt
# wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u40-b26/jdk-8u40-linux-x64.tar.gz

หรือถ้าไม่อยากใช้ command line ในการติดตั้งก็สามรถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเองได้
โดยโหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Oracle Java 8 JDK แล้วอัพโหลดผ่าน FTP ไปไว้ในโหลเดอร์ที่ต้องการ
จากตัวอย่างจะเก็บไว้ที่ /opt จากนั้นใช้คำสั่ง
# sudo tar xvf jdk-8u40-linux-x64.tar.gz

ก็จะได้โฟลเดอร์เหมือนกับ Step 2 จากนั้นสามารถทำ Step 3 ได้เลย

Step 3 : Extract ไฟล์ tar.gz และตั้งค่า PATH

ทำการ Extract ไฟล์โดยใช้คำสั่ง tar xvf และตั้งค่าให้กับระบบเนื่องจากไฟล์ java, javac, and jar ติดตั้งไว้ /opt/jdk1.8.0_40 ซึ่งไม่ใช่ PATH ที่ถูกเราต้องตั้งค่าให้ตัวแปรทั้ง 3 ชี้ไปยัง PATH /usr/bin โดยใช้คำสั่ง alternatives

# sudo tar xvf jdk-8u40-linux-x64.tar.gz
# sudo alternatives –install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_40/bin/java 1
# sudo alternatives –install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_40/bin/javac 1
# sudo alternatives –install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_40/bin/jar 1


หลังจากติดตั้งและตั้งค่า PATH ให้ถูกต้องแล้วก็เช็คเวอร์ชั่นของ Java อีกครั้ง บางทีในเครื่องอาจติดตั้ง Java ไปหลายเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นที่ทำงานอยู่อาจจะไม่ใช่รุ่นล่าสุด
# java -version

 

กรณี Java ที่รันอยู่ไม่ใช้เวอร์ชั่นล่าสุด อาจจะเป็น 1.6 หรือ 1.7 เราจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยใช้คำสั่ง alternative ได้ผลลัพธ์ตามด้านล่างแล้วเลือกเลข 2 ซึงเป็น  Java เวอร์ชั่น 1.8.0_40 ที่เราได้ติดตั้งไป
# sudo alternatives –config java

There are 3 programs which provide 'java'.

 Selection  Command
-----------------------------------------------
* 1      /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.71-2.5.3.1.el7_0.x86_64/jre/bin/java
  2      /opt/jdk1.8.0_40/bin/java
 + 3      /opt/jre1.7.0_71/bin/java


Enter to keep the current selection[+], or type selection number:


ตั้งค่า JAVA_HOME  เพื่อให้ชี้ไปยังตำแหน่งตัวแปรที่ถูกต้อง เนื่องจากเราติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ /opt/jdk1.8.0_40 แต่ตำแหน่งจริงๆ ต้องอยู่ที่ /opt/jdk1.8.0_40/bin/java และตั้งค่า JAVA_HOME ให้ใช้ได้กับผู้ใช้ทุกคน (user) กรณีเครื่องนั้นมีผู้ใช้หลายคน

# export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_40
# sudo sh -c “echo export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_40 >> /etc/environment”

เย้ เย้ เสร็จแล้ววิธีติดตั้ง Java8 JDK บน CentOS7 ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ


, , , , , , ,