วิธีติดตั้ง PHP และ phpMyAdmin บน CentsOS7

15/12/2015 9:30 PM คอมพิวเตอร์ 2,996 views

ขั้นตอนการการติดตั้ง php บน CentOS นั้นไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อนสามารถทำตามขั้นตอน
ด้านล่างนี้ได้และยังมีวิธีติดตั้ง phpMyAdmin สำหรับเข้าจัดการฐานข้อมูลด้วย

Step 1 :  ติดตั้ง PHP

# sudo yum install php php-mysql php-gd php-pear

Step 2 :  Restart Apache (httpd)

# sudo systemctl restart httpd.service

Step 3 :  ติดตั้ง Module ของ php

# sudo yum install php-pgsql
# sudo yum info php-pgsql

Step 4 :  สร้างไฟล์เพื่อทดสอบการติดตั้ง

# sudo vi /var/www/html/test.php

เพิ่มข้อความ

<?php
  phpinfo(INFO_GENERAL);
?>

Step 5 :  ทดสอบการติดตั้งผ่าน Browser

http://<ipaddress>/test.php

สำหรับปัญหาที่ผมคือผมต้องการติดตั้ง php version 5.5.9 ขึ้นไปเพราะต้องรับรับการโปรแกรมที่พัฒนาโดย Laravel 5.1
แต่ถ้าติดตั้งตามวิธีข้างบนจะเป็นเวอร์ชั่นที่ CentOS7 กำหนดมาให้เลย เป็นเวอร์ชั่น 5.4.16 หรือต่ำกว่าซึ่งมันไม่รับรอง

1. วิธีแรกที่แก้ปัญหาคือ remove php-common ก่อน ทดลองและทำนานมากก็ไม่ได้จนมาเจอเว็บนี้ (คลิ๊ก)
2. หากทำตามวิธีข้างบนไม่สำเร็จลองวิธีนี้ครับ (คลิ๊ก)  ได้เวอร์ชั่น 5.5.30 มาครับ เหมือนวิธีข้างบนแต่จะเยอะกว่าและมีวิธีแกปัญหาเพิ่มเติม
3. หรือถ้าอยากได้ php 5.6 ลองวิธีนี้ครับ (คลิ๊ก) ต้องใช้ควบคู่กันไปครับ

ขอให้สนุกกับการแก้ปัญหาครับ ผมใช้เวลาไป 1 วันแก้ยังไงก็ไม่ได้ พอพี่ช่วยหาวิธีแค่วิธีที่ 1 แบบเดียวไม่ถึง 10 นาทีเสร็จเลย
เพิ่มเติมครับ ถ้าต้องการติดตั้ง packet อื่นๆของ php 5.6 ด้วย ก็เพียงแค่เติม 56w เช่น

sudo yum install php56w php56w-mysql php56w-gd php56w-pear
sudo yum install php56w-pgsql

แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ

Step 6 :  ติดตั้ง phpMyadmin

# sudo yum install phpMyAdmin

จากนั้นตั้งค่าเพื่อให้ เรียกใช้งาน phpMyAdmin บนเครื่องอื่นได้
# sudo nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

หรือจะแก้ผ่าน Notepad ก็ได้โดยเพิ่มค่า ipaddress ที่ของเครื่องที่ต้องการ

<IfModule mod_authz_core.c>
   # Apache 2.4
   <RequireAny>
   Require ip IP_ADDRESS
   Require ip 127.0.0.1
   Require ip ::1
   </RequireAny>
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
   # Apache 2.2
   Order Deny,Allow
   Deny from All
   Allow from IP_ADDRESS
   Allow from 127.0.0.1
   Allow from ::1
  </IfModule>

จากนั้นกดบันทึกแล้ว restart MariaDB อีกครั้ง
# sudo systemctl restart mariadb.service

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน phpMyAdmin ผ่าน browser ได้แล้วครับ
แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องหรือ restart คอมพิวเตอร์ใหม่ก็ต้องมาเพิ่ม ipaddress ใหม่ทุกครั้ง