R Tutorial

25/01/2018 10:37 PM คอมพิวเตอร์ 2,109 views

 

ปัจจุบันโปรแกรม R หรือจะเรียกว่าภาษา R ก็ได้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทีมีเครื่องมือ (library) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หรือการจัดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากเกินกว่า Excel จะจัดการได้และยังสามารถสรุปผล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ R  การสร้างอัลกอริทึม การทำงานที่ซับซ้อนทั้งทางด้านสถิติและคอมพิวเตอร์

ในเนื้อหาส่วนนี้ผมได้เรียบเรียงเฉพาะความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ R สำหรับช่วยทำงานพื้นฐานเท่านั้น หากมีความรู้พื้นเหล่านี้ก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาการใช้ R ในเชิงลึกได้

หลายหน่วยงานในไทยเริ่มมีการทำโปรแกรม R เข้ามาใช้ในหน่วยงานเพราะเป็นโปรแกรมฟรีและใช้งานง่าย โดยเฉพาะหน่วยงานที่กำลังพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัลมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ธนาคารต่างชั้นนำและบริษัทต่างๆ เริ่มต้องการบุคลากรสามารถใช้โปรแกรม R หากมีความรู้ด้านโปรแกรม R ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท หวังว่าเนื้อหานี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

 

หากมีเนื้อหาผิดพลาดสามารถติดชมได้ในคอมเม้น
ขอบคุณครับ