วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555

04/10/2012 10:35 PM บันทึกทั่วไป 1,433 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555

         ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ในเทอมที่ผ่านมามีวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนอยู่หลายวิชาเหมือนกัน เทอมนี้ก็มีรายวิชาใหม่เปิดสอนซึ่งต้องลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนดของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าไปดูในเฟสบุ๊คแล้วรู้สึกว่างง คอมเม้นก็เยอะวุ่นวาย พอนานไปก็โดนเหยียบให้ไปอยู่ล่างๆ ขุดหาไม่เจอ เลยเอามาเขียนเก็บไว้พร้อมทั้งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาคร่าวๆ ให้เพื่อนได้ลองอ่าน ลองมาดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้อาจจะช่วยตัดสินใจได้

สาขา Computer Science (CS)
517 313 Introduction to Microprocessors
517 331 Introduction to Artficial Intelligence **
517 322 Internet Programming (90-100 คน) ***
517 431 Natural Language Processing

517 313 Introduction to Microprocessors : นิยามของไมโครโปรเซสเซอร์ การทำงานภายในของไมโครโพรเซสเซอร์และสถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง ส่วนประกอบของระบบ: บัส หน่วยความจำ และหน่วยอินพุตเอาท์พุต การเชื่อมโยงระบบและการโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอร์

517 331 Introduction to Artficial Intelligence : แนวคิดปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง ๆ วิธีการฮิวริสติก วิธีการค้นหาคำตอบแบบต่าง ๆ และวิธีการวางแผนงาน การแทนความรู้ การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การเล่นเกมส์ ระบบผู้ชำนาญการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฏีบท การควบคุมหุ่นยนต์

517 322 Internet Programming : สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรมและภาษากำกับสำหรับโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ชุดเครื่องมือและเฟรมเวิร์ก โพรโทคอลมาตรฐาน ระบบสารสนเทศแบบกระจายและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การเรียกใช้กระบวนงานระยะไกล เว็บเซอร์วิส

517 431 Natural Language Processing : การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้นทั้งในด้านการวิเคราะห์และการสร้าง การประมวลผลข้อมูลเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์และความหมายของภาษารวมทั้งความสัมพันธ์ วิธีการคำนวณในการสร้างภาษาและวิวัฒนาการ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และสร้างความเกี่ยวพันระหว่างประโยค งานวิจัยในปัจจุบัน

 

สาขา Software Engineering (SE)
517 221 Programming Platform and Environment
520 362 Project Management
517453 Game design and development

517 221 Programming Platform and Environment : สภาวะแวดล้อมและซอฟต์แวร์ระบบที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรม ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ รวมทั้งระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย การจัดการกระบวนการและการเชื่อมต่อ ระบบไฟล์ การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเขียนโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มและสภาวะแวดล้อมนั้น

520 362 Project Management : วิธีการเส้นทางวิกฤตสำหรับการวางแผนควบคุมโครงงาน ไดอะแกรมเพิร์ต แกนต์ชาร์ต หลักเกณฑ์การบริหารโครงงาน ลำดับงาน วงจรของโครงงาน การจัดการความเสี่ยง การจัดการทรัพยากรในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับโครงงาน

517453 Game design and development : เทคนิคและแพลตฟอร์มการพัฒนาเกมส์ เกมส์เอนจิ้น และการพัฒนาเอนจิ้น รูปแบบของการออกแบบเกมส์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เกมส์ ปัญญาประดิษฐ์เกมส์

 

สาขา Network Technology and Engineering (NTE)
517 322 Internet Programming (90-100 คน) ***
517 442 Service Oriented Architecture **
517 344 Computer Security **
520 352 Internet and Electronic Commerce 

517 322 Internet Programming : สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรมและภาษากำกับสำหรับโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ชุดเครื่องมือและเฟรมเวิร์ก โพรโทคอลมาตรฐาน ระบบสารสนเทศแบบกระจายและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การเรียกใช้กระบวนงานระยะไกล เว็บเซอร์วิส

517 442 Service Oriented Architecture :

517 344 Computer Security : ความเสี่ยงและการป้องกันในระบบประมวลผล การสื่อสารแบบปลอดภัย การสร้างและการวิเคราะห์ระบบการเข้ารหัสข้อมูล การประยุกต์ระบบการเข้ารหัสข้อมูลกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ ระบบฐานข้อมูล

520 352 Internet and Electronic Commerce  :

สาขา Information Engineering (IE)
517 331 Introduction to Artficial Intelligence **
517 451 Digital Image Processing
520 421 Information Retrieval
517351 Computer Graphics
520 323 Management Information Systems 

517 331 Introduction to Artficial Intelligence : แนวคิดปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง ๆ วิธีการฮิวริสติก วิธีการค้นหาคำตอบแบบต่าง ๆ และวิธีการวางแผนงาน การแทนความรู้ การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การเล่นเกมส์ ระบบผู้ชำนาญการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฏีบท การควบคุมหุ่นยนต์

517 451 Digital Image Processing : การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น การรับรู้ภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองข้อมูลภาพและการทำให้ภาพดีดังเดิม การวิเคราะห์ภาพ ระบบการประมวลผลภาพ

520 421 Information Retrieval :

517351 Computer Graphics : การโปรเซสกราฟิกส์แบบสายท่อ การทำแรสเตอร์ การแสดงผลลัพธ์กราฟิกส์แบบดั้งเดิม วิวพอร์ต การแปลงภาพเรขาคณิต การโปรแกรมกราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ การให้แสงและระดับสี การแทนซีนกราฟ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

520 323 Management Information Systems :

สังเกตวิชาที่ มี * ไว้ด้านหลัง แสดงว่าเป็นวิชาเลือกที่อยู่หลาย track จำนวน * คือ จำนวน track ที่วิชานั้นสังกัดอยู่
ยิ่ง * มาก แปลว่าอาจจะเหลือที่นั่งน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Internet Programming ที่จำกัดจำนวนคน และเป็นวิชาเลือกของทั้ง 3 track
ดังนั้นใครที่สนใจตัวที่มี * ควรจะรีบลงแต่เนิ่นๆ ไม่งั้นอาจจะเต็มได้

ข้อมูล: Facebook ภาควิชาคอมพิวเตอร์
รายละเอียดหลักสูตร : reg.su.ac..th 


, , , , , , , , ,