Tag: พระราชวังสนามจันทร์

วันซ้อมรับปริญญา 2556

10/08/2014 2,543 views

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากรปี 2556 การฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 การฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ภาคเช้า การฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ภาคเช้า