Tag: วิศวกรรมเครือข่าย

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555

04/10/2012 1,470 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555          ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ในเทอมที่ผ่านมามีวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนอยู่หลายวิชาเหมือนกัน เทอมนี้ก็มีรายวิชาใหม่เปิดสอนซึ่งต้องลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนดของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าไปดูในเฟสบุ๊คแล้วรู้สึกว่างง คอมเม้นก็เยอะวุ่นวาย พอนานไปก็โดนเหยียบให้ไปอยู่ล่างๆ ขุดหาไม่เจอ เลยเอามาเขียนเก็บไว้พร้อมทั้งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาคร่าวๆ ให้เพื่อนได้ลองอ่าน ลองมาดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้อาจจะช่วยตัดสินใจได้

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

30/04/2012 1,758 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2555          ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปี 2554 กว่าจะเรียนจบได้ก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอมช้าไปหนึ่งเดือนและอาจารย์ก็ติดธุระทำให้หยุดเรียนบ่อย การสอบจึงเลื่อนไปด้วย