Tag: เลือกเสรี

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555

04/10/2012 1,470 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555          ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ในเทอมที่ผ่านมามีวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนอยู่หลายวิชาเหมือนกัน เทอมนี้ก็มีรายวิชาใหม่เปิดสอนซึ่งต้องลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนดของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าไปดูในเฟสบุ๊คแล้วรู้สึกว่างง คอมเม้นก็เยอะวุ่นวาย พอนานไปก็โดนเหยียบให้ไปอยู่ล่างๆ ขุดหาไม่เจอ เลยเอามาเขียนเก็บไว้พร้อมทั้งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาคร่าวๆ ให้เพื่อนได้ลองอ่าน ลองมาดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้อาจจะช่วยตัดสินใจได้

วิชาเลือกเสรี เรียนดีๆ ก็จะได้ A

04/09/2011 13,284 views

วิชาเลือกเสรี (หรือที่เด็กทับแก้วมักเรียกกันว่า ตัวช่วย) นั้นเป็นวิชาที่ทุกคณะทุกสาขาต้องได้เรียน อย่างน้อยก็ 6 หน่วยกิต แต่เราจะเรียนวิชาอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ว่าชอบในด้านไหน วิชาที่เปิดสอนก็จะเป็นแนวศิลปะซะส่วนมากเพราะแนววิทยาศาสตร์จะเรียนค่อนข้างยากอยู่แล้ว