Tag: brush

517322-Lab: 3.1 ติดตั้ง Java JDK, Java Applet

19/01/2013 1,318 views

  Lab วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการเขียน Client/Server Pgogramming โดยใช้ Java ครับ ผมขอไม่อธิบายละเอียดเกี่ยวทฤษฏีแต่แค่จะบอกว่าแต่ละขั้นตอนนั้นทำอะไรบาง แบบคร่าวๆ ครับ หากอยากทราบรายละเอียดที่ลึกซึ่งให้อ่านตรงส่วนของบรรยายได้ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ