Tag: Import

ทำเว็บ CMS โดย WordPress ตอน4

15/11/2011 1,559 views

 ทำเว็บ CMS โดย WordPress ตอน 4 ทำเว็บ CMS โดย WordPress ตอน4 : ตอนอัพโหลดฐานข้อมูลจากเครื่องไปยังโฮส สำหรับตอนที่ 4 จะเริ่มทำงานบนอินเตอร์เตอร์เน็ตจริงแล้วครับเราจำทำการอัพโหลดฐานข้อมูลที่สร้างไว้ในเครื่องไปยังโฮสเพื่อทำการเผยแพร่แต่นี้เป็นเครื่องส่วนหนึ่งนะครับเพราะเรายังต้องอัพโหลดไฟล์อื่นๆอีกด้วย อยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ