Tag: java

วิธีติดตั้ง Java8 JDK บน CentOS7

17/03/2015 1,579 views

จากที่ได้ศึกษาวิธีการติดตั้ง Java บน CentOS ไม่ค่อยมีวิธีสอนภาษาไทยเลยหรือถ้ามีก็เป็นเวอร์ชั่นเก่า ผมเลยได้ศึกษาจากคู่มือภาษาอังกฤษแล้วมาเขียนในแบบของตัวเองเผื่อว่าวันหลังต้องใช้ก็จะได้กลับมาอ่านอีก

517322-Lecture: Client/Server Side Programming with Java

20/01/2013 1,521 views

  Client/Server Side Programming with Java Java คุณลักษณะของภาษา java เป็นภาษาแบบ oop ที่เขียนง่ายและคุ้นเคยเหมือนกับภาษา c++ คงทนถาวรและมีความปลอดภัยมี security ทั้ง low level และ high level ไม่ยึดติดกับสถาปัตยกรรมและสามารถทำงานบนเครื่องไหนก็ได้

517322-Lab: 3.1 ติดตั้ง Java JDK, Java Applet

19/01/2013 1,318 views

  Lab วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการเขียน Client/Server Pgogramming โดยใช้ Java ครับ ผมขอไม่อธิบายละเอียดเกี่ยวทฤษฏีแต่แค่จะบอกว่าแต่ละขั้นตอนนั้นทำอะไรบาง แบบคร่าวๆ ครับ หากอยากทราบรายละเอียดที่ลึกซึ่งให้อ่านตรงส่วนของบรรยายได้ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ