Tag: Like Button

517322-Lab: 6. Facebook API

22/02/2013 1,242 views

Facebook API วันนี้อาจารย์ให้ลองสร้างหน้าเพจของตัวเองแล้วนำปุ่ม Like กับกล่อง Comment มาใส่ จากนั้นเมื่อกด Like จะแจ้งเตือนไปหน้า Wall ของเราหรือสามารถแสดงความคิดเห็นได้