Tag: linux

วิธีติดตั้ง Java8 JDK บน CentOS7

17/03/2015 1,579 views

จากที่ได้ศึกษาวิธีการติดตั้ง Java บน CentOS ไม่ค่อยมีวิธีสอนภาษาไทยเลยหรือถ้ามีก็เป็นเวอร์ชั่นเก่า ผมเลยได้ศึกษาจากคู่มือภาษาอังกฤษแล้วมาเขียนในแบบของตัวเองเผื่อว่าวันหลังต้องใช้ก็จะได้กลับมาอ่านอีก