Tag: Visual studio

520324-Visual Basic: การเขียนโปรแกรมสั่งซื้อสินค้า

04/10/2012 7,632 views

Visual Basic: การเขียนโปรแกรมสั่งซื้อสินค้า            สำหรับงานชิ้นที่สองเกี่ยวกับโปรแกรมการคำนวณราคารวมของสินค้าที่ผู้ใช้เลือก ในโปรแกรมประกอบด้วยสินค้าต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ RAM  Hardisk  และ  Bluray Disk เมื่อผู้ใช้เลือกรุ่นคอมพิวเตอร์จะแสดงราคาในช่องด้านหลังและแสดงรูปช่องบนซ้าย ถ้าเลือก RAM จะแสดงราคาตามขนาดของ RAM (1 GB, 2GB, 4GB) และแสดงรูปช่องบนขวา

520324-Visual Basic: การเขียนโปรแกรมคำนวณเกรด

04/10/2012 22,675 views

Visual Basic: การเขียนโปรแกรมคำนวณเกรด หลังจากเรียนเรียนวิชา การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล อาจารย์ได้สั่งการบ้านชิ้นแรกมา ให้ออกแบบและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการคิดเกรด ในโปรแกรม Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา Visual Basic ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นการหัดเขียน VB ครั้งแรกจึงลำบากนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เสร็จไปได้ด้วยดี User Interface ของโปรแกรม